Arduino Elektronik Elektronik modüller Robotik

Manyetik kart okuyucu MFRC522 nasıl kullanılır ?

suatcicek
Tarafından yazılmıştır suatcicek

Rfid (Radyo Frekansı ile tanımlama) teknolojisi ile çalışan manyetik kart okuyucu RC522 nin nasıl kullanıldığını bu konumuzda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu örnek projemizde basit bir kartlı geçiş sistemi yapıyoruz. Kartı okutunca servo motor turnike sistemi gibi açılıyor 2 saniye sonra tekrar kapanıyor.

Bu modül 13,56 mhz frekansında çalışır. Güç tüketimi oldukça azdır. Arduino,  Rasbery gibi birçok mikrodenetleyicide rahatlıkla kullanabileceğiniz bir modüldür.

Bu modülü kullanarak apartmanların girişlerine kartlı giriş sistemi, işyerine giriş ve çıkışlarda işçinin ne zaman işe geldiğini ve çıktığını hesaplayan sistem, otoparklarda kartlı giriş sistmi ve buna benzer birçok proje yapabilirsiniz. Anahtarlık ve kredi kartı şeklinde 2 çeşit slave kartı bulunmaktadır. Her kartın kendine özel bir id yani seri numarası vardır. Örneğin kodlama da bir kartı if komutu ile kapı açmasını sağlarken o kartın id numarası ile eşleştirerek yaparsınız. Birden fazla kart ile açılmasını istiyorsanız bütün kartların id numaralarını kod da eşleştirmeniz gerekmektedir.
Not : MFRC522 modülünüze sonradan ekstra manyetik kartlar satın alırken 13,56 mhz frekansında çalışanlarını almalısınız.  125 khz lik kartları okumamaktadır.

Bu kadar açıklamadan sonra gelelim bağlantı şekline mfrc522 modülünüzü arduino nun pinlerine aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bağlayın.

5110 ekranını da aşağıdaki fotoğrafta belirtilen pinlere bağlayın. Dikkat etmeniz gereken şey 5110 modülünün 3,3 v ile çalıştığıdır. Aksi halde zarar görebilir. Zira bu yüzden benim 5110 modülümün backlight ışığı patladı. 🙂

Şimdi de servo motorumuzun bağlantılarını aşağıdaki şekilde yapalım.

Buzzer ses elemanını – ucunu GND ye artı “+” ucunu ise arduinonun 3 nolu pinine bağlayın.

Bütün bağlantılarımız bu kadar. Şimdi sıra kodlamaya geçiyoruz. Öncelikle arduino kütüphanesine 5110 LCD modül ve mfrc522 manyetik kart okuyucu modülün kütüphane dosyasını yüklememiz gerekiyor.

Aşağıdaki iki kütüphaneyi indirip Arduino IDE yazılımınızın yüklü olduğu klasördeki library klasörünün içerisine atın.

 • Manyetik kart okuyucu mfrc522  kütüphanesini indir
 • LCD 5110 Modül kütüphanesini indir

Kütüphane işlemini tamamladıktan sonra Öncelikle 5110 ekranına nasıl resim yapılır veya büyük yazılar yazılabilir ondan bahsedelim.

Nokia 5110 LCD modüle nasıl resim çizilir ? 

Nokia 5110 LCD modülünüz 84 x 48 pixel ekrana sahiptir.

 1. Dolayısıyla windows un basit paint resim programını açarak resim çizme alanını 84 x 48 şeklinde küçültüyoruz.
 2. Ardından bu resim alanına LCD modül de çıkmasını istediğiniz resim, yazı yada hem resim hem yazı şeklinde tasarlıyorsunuz.
 3. Sonra farklı kaydete basıp kayıt türü olarak tek renkli bit eşlem bmp seçeneğini seçiyor ve kaydediyoruz.
 4. Buradan indireceğiniz LCD assistant programını açıp load image ile çizdiğiniz resimi açıyorsunuz.
 5. sonra yine file menüsünden save output a tıklıyorsunuz. Dosya adından sonra .txt yaparsanız not defteri şeklinde kaydeder, böylelikle çizdiğiniz resmin hexadecimal kodlarını elde etmiş olursunuz.
 6. Bu hexa decimal kodlarının üzerinde bulunan  “const unsigned char dosyaadi []” ifadesini  “const uint8_t dosyaadi PROGMEM” şeklinde değiştiriyorsunuz.
 7. Kod sayfasının en başına da “#include <avr/pgmspace.h>”kodunu ekliyorsunuz.
 8. Bu kod sayfasının tamamını kopyalayıp arduino IDE programını açıp yeni sekme açıyorsunuz adını istediğiniz gibi koyabilirsiniz ben giris.c yaptım. Uzantısını .c yapmayı unutmayın.
 9. Arduino ana ekranında da bu kodu import yani dahil etmek için “extern uint8_t dosyaadi[];” kodunu ekliyorsunuz. Bu dosyaadi yazan yerleri kafanıza göre yazın türkçe karakter veya boşluk olmayacak şekilde.
 10. Son olarak resmi eklemek istediğiniz satıra lcdninadi.drawBitmap(0,0,dosyaadi,84,48);   koduyla ekliyorsunuz. lcdnindi yazan yer sizin 5110 lcd tanımlarken hangi ismi kullanıyorsanız onu yazacaksınız. dosyaadi yazan yere ise “.c” uzantılı hexadecimal bitmap dosya adını hangi isimle import ettiyseniz o ismi yazıyorsunuz.

benim kendi bitmaplarımı kullanarak yazdığım kodun tamamı aşağıdaki gibidir. isterseniz birebir aynısını yapabilirsiniz. ama iki adet sekme  oluşturup aynı isimde hexadecimal bitmap dosyası import etmeyi unutmayın.

#include <LCD5110_Basic.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Servo.h>

extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t MediumNumbers[];
extern uint8_t BigNumbers[];
Servo motor;
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
 int ses =3;
LCD5110 myGLCD(7,8,5,4,6); //CLK,DİN, DC, RST,CE

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // rfid isminde SS_PIN ve RST_PIN pinlerinden oluşan bir kart okuyucu oluştur.

// Init array that will store new NUID 
byte nuidPICC[3];

void setup() { 
 pinMode(ses, OUTPUT);
 myGLCD.InitLCD();
 myGLCD.setContrast(60);
 tone(ses,500,500);
 motor.attach(2);
 Serial.begin(9600);
 SPI.begin(); // SPI veri yolunu başlat
 rfid.PCD_Init(); // manyetik kart okuyucuyu başlat
}
 
void loop() {
motor.write(0);
 // Look for new cards
 if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent())
  return;
Serial.println("PICC_IsNewCardPresent kısmını geçti");
 // Verify if the NUID has been readed
 if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial())
  return;
  Serial.println("rfid.PICC_ReadCardSerial kısmını geçti");
if(rfid.uid.uidByte[0]==6 &&
  rfid.uid.uidByte[1]==136 &&
  rfid.uid.uidByte[2]==166 &&
  rfid.uid.uidByte[3]== 229){
  myGLCD.setFont(SmallFont);
 myGLCD.print("HOSGELDIN SUAT",0,10);
 tone(ses,400,200);
 delay(100);
 tone(ses,800,200);
  motor.write(160);
  }else{
    myGLCD.setFont(SmallFont);
 myGLCD.print("HATALI KART",0,10);
 tone(ses,400,200);
 delay(100);
 tone(ses,100,200);
   }
  
delay(2000);
myGLCD.clrScr();
}

Dilerseniz bu uygulamanın bitmiş halini ve yapım aşamalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Yazar Hakkında

suatcicek

suatcicek

Yorumu yanıtla