Genel

Elektrik akımı nedir ?

suatcicek
Tarafından yazılmıştır suatcicek

İletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda (1 saniyede) geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir.

Bir iletkenden belirli bir zaman içinde ne kadar çok elektron geçerse, akım da o oranda şiddetli olur. Akım şiddetini elektronların sayısıyla göstermek için çok büyük rakamlar kullanmak gerekir. Yani, 6,25.1018 adet elektron 1 ampere eşittir. Bunun gibi büyük rakamları kullanmamak için Fransız bilgin Ampere (Amper)’in elektrik akımının kimyasal etkisine dayanarak yaptığı tanımlama kullanılır. Bu yaklaşıma göre: 1 amper, gümüş nitrat eriyiğinden 1 saniyede 1,118 miligram gümüş ayıran akım şiddetidir.

Akım, elektronların hareketi sonucu oluşur. Ancak, eskiden akımın artı (+) yüklü parçacıklar tarafından taşındığı sanıldığından, günümüzde de eski (klâsik) teorem kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, bir devrede akım, artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider deriz. Ancak gerçekte elektrik akımı aşağıdaki şekil de görüldüğü gibi eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akmaktadır.

Elektrik akımının nedeni gerilim farkıdır. Gerilim, iletken maddelerdeki serbest elektronların hareket etmesini sağlayan kuvvet olarak açıklanabilir.

Yazar Hakkında

suatcicek

suatcicek

Yorumu yanıtla